top of page

Timelaps

Dette var en oppgave i videofaget ved universitetet i Agder. Dette var en oppgave som var åpen så gruppen kunne bestemme selv hvilke type film vi skulle lage. Så vi bestemte oss for å lage en video som var satt sammen av timelaps. Dette gjorde vi for gruppen ønsket å lære mer om hvordan en lager en timelaps. Veldig lærerik og kjekke oppgave. 

Videoen er satt sammen av flere timelaps og små klipp, så vi bestemte oss for å ha tema øver videoen. Så tema ble HØST. 

Timelaps

Timelaps

bottom of page