top of page

Promo video

Dette var en oppgave i videofaget ved universitetet i Agder. Oppgaven sto gange fritt, så gruppen bestemte seg for å lage en promo video for spillkafeen i Grimstad. Vi var en gruppe på 3 stykker som utførte denne oppgaven, og vi var i kontakt med kafeen og de ønsket seg en promo video som de kunne bruke i vinduet ved kafeen. Så de ville ha en video med en god del effekter. 

Denne videoen er redigert i premiere pro og After Effect. 

Promo film

Promo film

bottom of page