top of page

Reiseplanlegger

Dette var en oppgave der en skulle designe en reiseplanlegger for buss på mobil. Måten denne oppgaven ble løst var å ta utgangspunkt i flere eksisterende reiseplanleggere. Jeg tok ett valgt om å ha designet veldig enkelt slik det var oversiktlig å enkelt å organisere seg rundt på siden. Denne reiseplanleggeren er designet i photoshop. 

 

Det ble også laget logo som er øverst på siden. 

bottom of page