top of page

Kristiansand tekniske museum

Dette var en skoleoppgave som omhandlet bedriftsprofilering. Jeg var på gruppe med en medstudent Jesper Fritzøe Nielsen. Oppgaven gikk utpå å lage logo og webside design til et teknisk museum. Dette var en oppgave for å øve på eksamen. Oppgaven var fokusert på design, så web side designet er laget i photoshop.

 

Det ble gjort mye research og under denne prosessen fant vi bilder av  periodesystemet, som er en tabel som klassifiserer grunnstoffene i perioder. Denne tabellen brukes mye i vitenskapen, og vi tenkte det var et godt kjennetegn som vi kunne bruke i logoen. Kr står for krypton, men samtidig er det de første bokstavene i Kristiansand. Og vi valgte derfor å bruke dette i logoen. Vi ville ha ett enkelt navn, samt kan lett assosieres til hva det faktisk er; ett teknisk museum i Kristiansand. Det ble også valgt font Halvetica fordi den har det moderne uttrykket vi mener en vitenskapelig museum burde ha.

Hjemmesiden ble designet rundt det konseptet av periodesystemet. Strukturen er også bygget rundt disse enkle boksene. Myke gårtoner og små innfall av orange i linkene. Dette gjør vi for at det skal stå frem.

Logo

Web side

Visitkort

bottom of page